Доколку пред да ги запишете во училиште не им создадете чувство за одговорност, дисциплина и самокритичност, тогаш ќе се соочувате со постојани проблеми во училиштето, но и надвор од него, а вашето дете ќе биде несреќно и збунето.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X