Секоја не добро помината подготовка за животните предизвици може да остави длабоки последици во подоцнежните години од животот на детето, кога еден ден и самото треба да стане родител.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X