„Бибиверзум“ е дел од големата образовна платформа „Светот на Биби“. Тоа е место каде што целта е да се зајакне мотивацијата на децата за длабинско учење, да се создаде стимулативна и креативна средина за радост кон учењето, да се зајакнат размислувањето и учењето за учење. Затоа се применуваат различни концепти на учење согласно индивидуалните потреби на децата, користејќи ги анимациите со ликовите од „Светот на Биби“.

Наставата ќе биде целосно онлајн и е наменета за деца од 3 до 7 години.

Откако ќе ја пополните пријавата, нашиот тим ќе ве контактира за одредување точен термин.912

X