Децата единци често се соочуваат со посебен надзор и предизвици во нивните семејства. Овие предизвици, за разлика од оние што ги доживуваат децата со браќа и сестри, се особено изразени.

Недостиг на споредба

Без браќа и сестри, единците не можат да ги споредат нивните перцепции за семејните настани или да бараат поддршка. Во семејствата со повеќе деца, браќата и сестрите можат да си ги потврдат искуствата и да си дадат поддршка, особено во стресни ситуации. Децата единци мора да се потпрат на сопственото расудување и одговори без ваков тип поддршка.

Посредници

Единците може да доживеат поинтензивни чувства кога нивните родители ги вклучуваат во нивните расправии. Тие можат да станат единствени посредници, улога што ги става во тешка и стресна положба. За разлика од децата кои имаат браќа и сестри, тие немаат со кого да го делат овој товар, или да им помогне да отстранат дел од родителскиот конфликт.

Високи очекувања

Родителите може да имаат големи очекувања во однос на тоа нивното единствено дете да се истакне во областите што им се важни, што многу се одразува на семејството. Ова може да доведе до тоа детето да чувствува дека е под притисок да ги исполни овие очекувања и да се бори да ги балансира сопствените желби со оние на неговите родители. Како возрасни, на овие деца им е тешко да ги усогласат своите потреби со желбите на нивните родители.

Лојалност и борба за решавање на проблемите

Децата единци може да имаат силно чувство на лојалност кон своите родители, создавајќи менталитет „ние против светот“. Оваа лојалност може да им отежне да изразат какво било незадоволство од нивното воспитување. Во терапијата, многу единци се чувствуваат виновни што зборуваат за нивните тешкотии, плашејќи се дека се нелојални или се чувствуваат изолирани во справувањето со овие проблеми.

Стрес од грижата за остарените родители

Како што стареат родителите, одговорноста за грижа често паѓа исклучиво на децата единци. Без браќа и сестри за да ја споделат работата, единците може да се чувствуваат преоптоварени од должностите кои подразбираат управување со благосостојбата на нивните родители. Можеби чувствуваат притисок да останат блиску до своите родители и им е тешко да најдат дополнителна поддршка.

Совети

Родителите на деца единци можат да помогнат со тоа што ќе внимаваат како функционира семејната динамика. Тие треба да избегнуваат да го вклучуваат детето во конфликти, да го охрабруваат да го развие својот идентитет и да изгради други системи за поддршка. Единците треба отворено да зборуваат за нивниот стрес и потребата за поддршка. Иако овие предизвици се вообичаени, тие не се неизбежни.

Извор912

X