Најчесто поставувани прашања од родителите што имаат сензорно пречувствителни деца:

Зошто моето дете не сака да ги мие рацете со сапун, не сака да допира пена, песок, памучна волна, пластелин, не сака да се гушка, не сака да биде валкано, оди на прсти, избегнува да јаде пасирана храна?

Станува збор за тактилно пречувствително дете. Кај ова дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на тактилниот стимул, па затоа често се случува насилно да реагира ако допира памучна волна, песок, лигави топки, тесто. Целта на третманот со сензорни интеграции е десензибилизација, односно намалување на тактилната хиперсензитивност.

Зошто на моето дете му пречи врева? Зошто ги става рацете на ушите кога ќе слушне звук на сирена, човечки говор, музика, звук на телефон, ѕвонче, аларм?

Станува збор за аудитивно хиперсензитивно дете. Кај ваквото дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на аудитивниот стимул, па затоа често се случува да плаче, да ги покрива ушите со рацете иако слуша човечки глас, звук на училишното ѕвонче, часовникот. Целта на третманот со сензорни интеграции е десензибилизација, односно намалување на аудитивната хиперсензитивност.

Зошто моето дете избегнува да се лула на лулашките? Зошто му пречи менувањето на позицијата? Зошто се плаши од височини? Зошто не сака да скока на трамбулина или да трча?

Станува збор за вестибуларно пречувствително дете. Кај овие деца интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на вестибуларниот стимул, па затоа често се случува насилно да реагира ако се сврти на грб, ако седне на лулашка. Целта на третманот со сензорни интеграции е десензибилизација, односно намалување на вестибуларната хиперсензитивност.

Зошто на моето дете му пречи светлината? Зошто сака мрачни простории? Зошто се плаши од реклами во кои доаѓа до нагла промена на боите и формите? Зошто не смее да помине покрај големи блескави билборди?

Станува збор за визуелно пречувствително дете. Кај ова дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на визуелниот влез, па затоа често се случува да му пречи силна светлина, сјај, варијација и брзо се заморува за време на читањето. Целта на третманот со сензорни интеграции е десензибилизација, односно намалување на визуелната хиперсензитивност.

Најчесто поставувани прашања од родители што имаат сензорно недоволно чувствителни деца?

Зошто моето дете става предмети в уста, допира сè што гледа, трие предмети од различни текстури, става многу храна в уста, нема потреба да се облекува кога е голо, не чувствува кога пелената му е валкана?

Станува збор за тактилно недоволно чувствително дете. Кај такво дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на тактилниот стимул, така што често се случува тоа постојано да бара разни тактилни стимули кои можат да извршат интензивен притисок, ставен во устата. Целта на третманот со сензорни интеграции е сензибилизација, односно зголемување на тактилната чувствителност.

Зошто моето дете прави врева, зборува гласно, ужива во гласна околина, не одговара на име или одговара само кога некој ќе му викне гласно, сака да слуша гласна музика, да го зголеми гласот на ТВ или радио?

Станува збор за аудитивно недоволно чувствително дете. Кај ова дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на аудитивниот стимул, така што често се случува тоа постојано да бара разни аудитивни стимули (тоа често вреска, трескајќи со звучни играчки). Целта на третманот со сензорни интеграции е сензибилизација, односно зголемување на аудитивната чувствителност.

Зошто моето дете толку долго сака да се лула? Зошто многу скока на трамбулина, постојано се врти во круг и сака да се фрла во воздух?

Станува збор за вестибуларно недоволно чувствително дете. Кај ова дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на вестибуларниот стимул, така што често се случува тоа постојано да бара разни вестибуларни стимули (тоа се врти околу својата оска, трча во круг, силно се лула). Целта на третманот со сензорни интеграции е сензибилизација, односно зголемување на вестибуларната чувствителност.

Зошто моето дете долго време гледа во светлото или ротирачки предмети? Зошто мавта со раката или предметите пред очите?

Станува збор за визуелно недоволно чувствително дете. Кај ова дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на визуелниот стимул, така што често се случува тоа постојано да бара разни визуелни стимули. Овие деца често можат да зјапаат во играчки или предмети што се интензивно обоени (жолта, црвена, флуоресцентна, зелена), како да гледаат реклами или сцени во кои има брза промена на различни бои, движења, форми… Целта на третманот со сензорни интеграции е сензибилизација, односно зголемување на визуелната чувствителност.

Зошто моето дете постојано се потпира на ѕид, тропа со нозете кога шета, фрла играчки, тропа со предметите по подот или на ѕидот, силно ги држи предметите, сака да носи тешки топки, вреќи, шишиња со вода, го турка мебелот во домот?

Станува збор за несразмерно недоволно чувствително дете. Кај ова дете интензитетот на реакцијата не е пропорционален со интензитетот на проприоцептивниот стимул, па затоа често се случува тоа постојано да бара разни проприоцептивни стимули, така што овие деца често фрлаат играчки, тропаат на мебелот и туркаат тешки предмети. Целта на третманот со сензорни интеграции е сензибилизација, односно зголемување на чувствителноста на приприоцепција.

Автор: д-р Наташа Д. Чабаркапа, логопед

Извор912

X