Како влијае родителството врз детскиот развој

Од охрабрување за завршување на домашните задачи и спортските активности, до моделирање вредности како што детето расте, родителите имаат големо влијание врз животите на децата. Тие, сепак, не се единствените што имаат влијание – особено откако децата ќе тргнат на училиште и ќе имаат интеракции со надворешниот свет.

Повеќето родители работат за да им овозможат повеќе на своите деца, но исто така е важно родителите да препознаат дека децата доаѓаат на светот со свој темперамент, карактери и цели. Додека родителите сакаат да го насочат детето кон одреден пат, нивна задача е да обезбедат мост кон светот кој ќе го подготви детето за целосна независност и способност да го следи патот кој ќе го посака. Во свет кој брзо се менува, родителството може да подлегне на менливи стилови, а родителството во некои привилегирани кругови може да стане компетитивен спорт. Но, потребите што доаѓаат со детскиот развој утврдени од науката се исти: безбедност, структура, поддршка и љубов.

Како да се биде добар родител

За да бидете ефективен родител, не е доволно само да се избегнуваат опасностите како злоупотреба, негрижа или прекумерна потрошувачка. Националната академија на науки во САД разграничува 4 главни одговорности на родителите: одржување на детското здравје и безбедност, промовирање на емоционалната благосостојба, утврдување на социјални вештини и интелектуална подготовка на децата.

Многу студии посочувааат дека најдобро приспособените деца се одгледани од родители кои нашле начин за комбинирање на топлината и чувствителноста со јасните очекувања од однесувањето. За родителите четирите C може да бидат акроним од помош: грижа (care – покажување прифаќање и внимание), конзистентност (consistency – одржување на стабилна средина), избори (choices – дозволување детето да развие автономија), и последици (consequences – реперкусии на избори, позитивни или негативни).

Какви се нездравите родителски стилови?

Не секој родителски стил е во најдобар интерес на детето. Има и такво нешто како „премногу заштитничко родителство“ што може да ги оштети децата додека тие се движат кон возрасната доба и да ги спречи да се справуваат со животните предизвици на соодветен начин.

Тука се вклучени „хеликоптер-родителството“, во кое децата се постојано набљудувани и чувани настрана од опасностите и „ратрак-родителство“ во кое потенцијалните пречки се отстрануваат од патот на детето. И двата начина може да влијаат врз подоцнежната независност на децата, менталното здравје и самодовербата. Се разбира, има и нешто што се нарекува „премалку родителство“, а истражувањата утврдуваат дека недостигот на родителско вклучување често доведува до лошо однесување кај децата. Ова, во еден дел, можеби е затоа што ги охрабрува младите да бидат премногу зависни од врсничката култура. Иронично, премногу грубите и авторитарни родителски стилови може да го имаат истиот ефект.

На крајот, родителите треба да се стремат кон покажување љубов, но и цврстина, додека истовремено им овозможуваат простор на децата за развивање на нивните интереси, да ја истражуваат независноста и да искусат порази.

Извор912

X