Не заборавајте, она што за вас е неред и хаос, за децата може да биде совршен ред. Ако вашите правила опфаќаат целосен ред, децата во таа соба нема да се чувствуваат пријатно, односно нема да чувствуваат дека навистина имаат своја соба, Јелена Холцер, педагог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X