Сѐ повеќе деца од предучилишна возраст имаат тешкотии со изговорот на гласовите, концентрацијата и графомоторните вештини. Многу деца почнуваат да зборуваат сѐ подоцна и подоцна, а тоа може да биде сериозен проблем во развојот.

Веќе околу 12. месец децата треба да знаат да кажат еден до два збора, на 18. околу 50, а треба да разберат 100. Сепак, има сѐ повеќе деца кај кои овие граници се поместуваат.

– Проблемот е кога детето не зборува до две години, ако до таа возраст немаме ниту еден функционален збор. Може да биде проблем ако детето не разбира кога некој зборува со него околу првиот роденден. Доколку тоа е така, тогаш родителите да се обратат кај логопед – вели логопедот Андријана Јовичиќ Величковиќ.

Во тој случај, логопедот дава вежби за да го стимулира детето да зборува во семејни услови. Тука е примарната улога на родителите.

– До четвртиот роденден детето треба да ги изговара сите гласови, освен ч, џ, ш, ж, р, л, љ. Многу често децата шепотат и немаат добар изговор на с, ц и в. Доколку детето има четири и пол години и не ги изговара овие гласови, потребно е да се започне со вежби – забележува Јовичиќ Величковиќ.

Денес е забележлив недостигот на концентрација и внимание кај децата.

– Фините моторни вештини не се доволно развиени за да се држи молив. Децата сѐ повеќе се фокусираат на компјутери, телефони, таблети и компјутери каде што прстите се користат на сосема поинаков начин – вели педагогот и детски психотерапевт Вишња Дивилд Жежељ.

Лошата стимулација е една од причините за доцното говорење на децата, бидејќи не се работи само за времето поминато на децата со родителите, туку и за квалитетот на информациите што им се даваат.

– На дете од две години не му треба таблет бидејќи е многу важно да се воспостави добра повратна информација за детето да ја разбере моќта на комуникацијата, а тоа не можеме да го направиме со таблети – смета Јовичиќ Величковиќ.

Читањето бајки и приказни е речиси заборавено, а тоа би придонело за подобра комуникација.

– Читањето приказни, измислувањето приказни, кои родителите можат да им ги кажуваат на своите деца во вечерните ритуали, со себе носи не само вежбање на зборувањето, туку и вклучување на детето во комуникацијата, во смисла на проверка како детето гледа нешто, како детето разбрало нешто – вели Дивилд Жежељ.

Извор912

X