Д-р Александра Трниниќ-Пјевиќ, професорка на Медицинскиот факултет во Нови Сад и гинеколог на Клиниката за гинекологија и акушерство во Војводина, зборува за најчестите грешки поради кои сè поголем број парови имаат проблеми со зачнувањето.

Статистиката покажува дека сè поголем број парови се борат со неплодност. Постојат многу фактори, но според д-р Пјевиќ, ова се најчестите грешки кои имаат најголемо внимание.

– Првата грешка е одложувањето на бременоста. Одложувањето на бременоста ги намалува резервите на јајце-клетките, но и квалитетот на преостанатите јајце-клетки. Затоа, со ин витро оплодување и со помош на супспецијалисти, подоцна е потешко да се постигне таа бременост – објаснува докторката.

Сигурно познавате некоја што родила без никакви проблеми во доцните триесетти или дури четириесетти години. Детето се родило здраво и добило висока оцена. Ова, се разбира, не е ништо необично, но не го менува фактот дека со возраста се зголемуваат шансите за појава на каков било проблем, како во остварувањето на бременоста, во нејзиното одржување, така и во однос на здравјето на детето.

– Друга грешка би била одложување на посетата на лекар кој се занимава со процедури за асистирана репродукција.

Како трета грешка ги споменува честите менувања на клиниките каде што младите парови се обидуваат да си го решат проблемот.

– Искуството и евентуалниот неуспешен исход на една постапка носи ново знаење кое може да се искористи во следната постапка – објаснува Пјевиќ.

Таа додава уште една голема грешка, а тоа се долги паузи помеѓу две процедури за ин витро. Тие паузи не се неопходни од аспект на физичко закрепнување, а може да се разберат ако на младите парови им се потребни од психолошка страна за да соберат нова енергија за следниот обид.

– Сепак, треба да имаме предвид дека овие паузи повторно придонесуваат за непотребно губење време, како и за резервите на јајце-клетките – тврди докторката.

Извор912

X