Објектите „Буба Мара“, „Буба Мара 1“, „Лавче“, „Пчелка 1“ и „Пчелка 2“, дел од градинката „Буба Мара“ од Аеродром, ни испратија фотографии од празничната атмосфера таму.912

X