„Светот на Биби“ во рамките на едукативниот центар „Бибиверзум“ овозможува онлајн-настава за 4 нови курсеви: „Ја учиме азбуката со Биби и Боби“, „Учиме да читаме и пишуваме“, „Вовед во математика“ и „Бибиверзум за најмалите“. Наставата почнува на 10 мај. Повеќе за курсевите може да прочитате на www.bibiverzum.mk додека пријавувањето се врши преку овој линк www.svetotnabibi.mk/bibiverzum-2021.

Часовите ќе се одржуваат онлајн преку платформата „Зум“. Секој пријавен учесник треба да има на располагање уред за следење онлајн-настава и интернет-конекција. Се препорачува наставата да се следи од компјутер, десктоп или лаптоп за подобар преглед на содржината.912

X