Во Сплит повеќе нема разлика дали детето тргнува во државна, приватна или верска градинка. Сплитската локална градска управа потпиша договор за кофинансирање со приватните детски градинки за новата 2021/2022 година. Тоа значи дека сите родители ќе плаќаат еднаква цена за градинка, односно иста цена за редовните програми без разлика дали децата одат во државните или приватните детски градинки.

– Со донесувањето на новата одлука за начинот и условите за кофинансирање на програмите во детските градинки во сопственост на физички лица, асоцијации и верски заедници, овозможено е изедначување на цената на редовните програми во државните детски градинки и детските градинки во сопственост на физички лица, здруженија и верски заедници на подрачјето на град Сплит – порачуваат од локалната самоуправа.

Единствени цени за сите установи значи дека родителите чие дете ќе оди во редовен десетчасовен дневен престој во јасли ќе мора месечно да издвојуваат 495 куни, додека родителите на деца кои посетуваат градинка со десетчасовна програма ќе плаќаат 15 куни помалку, односно 480 куни. За редовната осумчасовна програма во градинка ќе мора да издвојат 410 куни месечно, а за шестчасовна програма во градинка 250.

Извор912

X