Критиките му ја одземаат менталната енергија и психолошка моќ на детето, а пофалбите ја зголемуваат психолошката сила, Христина Стефановска, психолог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X