Слушајте го својот разговор со детето – кој доминира? Разговорот не треба да биде едностран. Во спротивно, детето може да се чувствува непотребно и да се повлече, професор Шичида

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X