Навиките за балансирана исхрана и секојдневно практикување физичка активност да ги воведуваме кај децата уште од најмала возраст за да ги насочиме кон здрав животен стил, а со тоа да им овозможиме што подолг и поквалитетен животен век“, Цветанка Петрова, инженер-технолог и нутриционист.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X