Прашањата до психолозите и психотерапевтите може да ги испраќате на е-пошта: prasajpsiholog@deca.mk. Ве молиме прашањата пишувајте ги на кирилица. Нашето мото е: Кој прашува, дејствува! Кој си молчи, претпоставува!

ПРАШАЊЕ: Јас сум учителка по професија. Имам голем проблем бидејќи оваа година имам наследено одделение со кое не сум од почеток. Во ова одделение децата многу се групираат, не сакаат да се дружат. Најчесто повеќето ученици се во постојана кавга со учениците што се послаби со знаење. Повеќе пати се случува и сите ученици да се против една соученичка. Постојано зборувам и ги насочувам, но сѐ е попусто. Тие стануваат полоши. Ве молам за совет.

ОДГОВОР: Вообичаено е учениците да се групираат во мали групи врз основа на заедничките интереси, потекло или личности. Иако ова може да обезбедува чувство на припадност, исто така, може да создаде поделби и да ги спречи учениците да се запознаат меѓу себе.

Како учител, вие ја имате моќта да ја обликувате социјалната динамика на вашето одделение и во училницата. Знаете, понекогаш многу зборување и нема многу влијание, децата го доживуваат како досадно и ништо посебно не се добива со тоа. Една од најважните работи што можете да ги направите е да им помогнете на вашите ученици да излезат од нивните комфорни зони и да научат да се почитуваат и ценат едни со други.

За да изградите позитивни односи меѓу вашите ученици, важно е да почнете од себеси. Покажете им дека го цените секој од нив така што ќе одвоите време да ги запознаете како поединци. Прашајте ги за нивните интереси, хобија и семејства. Слушајте што имаат да кажат и покажете искрен интерес за нивните животи.

Ова може да се направи преку дискусии каде што учениците ќе зборуваат и директно ќе бидат вклучени, преку групни активности, проекти за заедничка работа на час.
Исто така, важно е да ги научите вашите ученици за вредноста на различноста и важноста да се почитуваат меѓусебните разлики. Помогнете им да видат дека секој има нешто да понуди и дека можеме да учиме од уникатната индивидуалност на секој, како и од неговото искуство. Јасно изразување на нивните мисли и чувства и решавање конфликти на конструктивен начин. Кога учениците чувствуваат дека нивните гласови се слушаат и дека нивните мислења се важни, тие имаат поголема веројатност да се почувствуваат поврзани со своите соученици.

Научете ги на вредноста на емпатијата и љубезноста и сами моделирајте го ова однесување. Демонстрирајќи ги овие квалитети во вашите интеракции со вашите ученици, вие им покажувате што значи вистински да се почитувате и цените едни со други. Помогнете им да го видат светот од перспективите на другите луѓе и охрабрете ги да бидат љубопитни за светот околу себе и за она како некој живее. Научете ги да слушаат активно, да поставуваат внимателни прашања, да бидат отворени и доколку сакаат, да кажат за она што ги мачи. Учете за чувствата и зошто тие се важни и како го моделираат нашето однесување.

Еден од првите чекори во подучувањето на емпатија е да им се помогне на учениците да разберат што е тоа и зошто е важно. Можеме да започнеме со разговори за емпатијата и како таа може позитивно да влијае врз нивните животи и животите на оние околу нив. Можеме да користите литература и други ресурси за да им помогнеме на учениците да развијат подлабоко разбирање за емпатијата. Децата денес постојано гледаат различни содржини на многу социјални мрежи, во тие дискусии вклучете ги да покажат видеа или примери од нивниот живот за емпатија и колку е важно да се почитуваат другите. Можете да разговарате и со училишниот психолог, па и со негова помош да организирате работилници. Имате голем и убав предизвик пред вас – да создадете атмосфера која ќе биде поддржувачка, а од друга страна, треба да бидете и реални и да не очекувате сите деца да бидат најдобри другари.

Поставете јасни очекувања, да знаат што очекувате од нив и што можат тие да очекуваат од вас. Бидете доследни во вашата комуникација и барајте да бидат одговорни за нивните постапки.

Бидете трпеливи и имајте разбирање бидејќи секој ученик е различен и може да има свои предизвици и борби.
Градењето добри односи меѓу вашите ученици бара време и напор, на моменти може да се чувствува како тешка битка, но наградите се немерливи. Кога учениците ќе се чувствуваат поврзани со соучениците, поголема е веројатноста да се чувствуваат ангажирани во учењето, како и да развијат самодоверба која им е потребна за да успеат во животот, а вие да оставите голем белег во нивниот развој како личности. Имате многу убава улога во животот – да ги обликувате срцата и умовите на следните генерации.

Доколку ви е потребен дополнителен разговор, можете да закажете советување и психоедукација на sovetuvanje@gmail.com

Одговара: Билјана Манасова-Јовановиќ, дефектолог и психотерапевт; Психотерапија и советување 
е-пошта: sovetuvanje@gmail.com

Психолозите и психотерапевтите ги одговараат прашањата според редоследот на нивното испраќање, а одговорите ќе се објавуваат на Деца.мк. Одговорите имаат психоедукативна функција и ги насочуваат родителите кон посеопфатни насоки на решавање на состојбата што ги мачи. Се разбира, покомплексните прашања подразбираат покомплексен пристап.

Рубриката „Прашај психолог“ овозможува стручна поддршка од психолози и психотерапевти на родителите при справување и решавање одредени актуелни прашања од психолошка природа на нивните деца и е резултат на соработка помеѓу Деца.мк и „Психотерапика“ – здружение за психологија и психотерапија. На прашањата одговараат психолози и психотерапевти, членови и соработници на здружението, како и самостојни експерти, соработници на Деца.мк.912

X