Не почнувајте ги речениците со „Ти…“ туку со „Јас…“, а наместо да кажете „Пак си лажел/а“, „Многу си дрзок/ка во последно време“, кажете „Разочаран/а сум што не ми ја кажа вистината“, „Ме повреди што го скри тоа од мене“ …

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X