Понекогаш е тешко да се разберат децата кои се во фаза на постојани промени, какви што интензивно ги доживуваат тинејџерите. Сепак, мораме да запомниме дека и ние сме биле на нивни години и сме морале да се справиме со големите предизвици со кои сега тие се соочуваат.

Агресија и малтретирање

Како што покажуваат податоците на Светската здравствена организација, генерално, шансите едно дете да малтретира друго се зголемуваат на возраст од 11 до 15 години, речиси во секоја земја. Тоа е форма на насилство што често е невидливо за родителите, наставниците, па дури и за непосредната околина на детето. Затоа е важно да се всадат вредностите на добрата комуникација кај децата уште од најмала возраст. Треба да ги научиме да управуваат со своите негативни емоции, како што се гневот и незадоволството, за да ја намалат или неутрализираат нивната тенденција да ги вознемируваат другите. Дополнително, подигнувањето на свеста и јасното дискутирање за проблемите се неопходни за децата да созреат лично и социјално.

Неинхибирана сексуалност

Клучот е да се разговара за некои прашања за сексуалноста во семејството. Така младите учат да бидат самоуверени, да развиваат чувство на самопочит и почит кон другите. Така, сексуалното образование треба да започне уште во детството, но не треба да се одложува многу повеќе од 10 или 11 години.

Проблеми со алкохолот

За младите станува полесно да добиваат алкохол, а неговото внесување може да има многу штетно влијание врз нивниот физички и емоционален развој. Овој проблем често е под влијание на околината, но исто така постои и поголем ризик од пиење ако тинејџерот се развие и порасне во небезбеден дом.

Зависност од технологија

Младите поминуваат сѐ повеќе време пред екраните. Всушност, според студија од 2021 година во болницата во Куба, постои растечка глобална загриженост за социјалната изолација предизвикана од овие уреди. Се разбира, тинејџерите треба да се охрабруваат одговорно да ги користат социјалните мрежи и интернетот.

Потреба за независност

Тинејџерите многу ја ценат независноста и наша одговорност е да ги научиме дека не е сè лесно да се постигне, ниту пак секогаш може брзо да се постигне. Слободата и независноста се поими кои треба многу добро да им се објаснат на тинејџерите бидејќи подразбираат справување со секојдневните проблеми, промени, трошоци и други одговорности. Затоа, важно е да им се всади свеста дека е клучно да работат напорно и да истраат во постигнувањето големи работи, за порано или подоцна да го напуштат семејното гнездо.

Извор912

X