Видео кое претставува доказ дека најголемиот човек секогаш останува дете – учителки играат на нацртаното игралиште за нивните малечки ученици.912

X