Детето мора јасно да знае што може да контролира. Секогаш нагласувајте му на детето кои одлуки може само да ги донесе, а кога вие како родител треба да стапите на сцена.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X