Сама по себе, музиката е лековита, а доказ е тоа што во светот музиката се воведува како терапија, односно начин за рехабилитација на малите пациенти. Во болниците музиката им помага на децата, им дава емоционална утеха и смирува. Нежни, ритмични звуци, благотворно влијаат врз умот и емоциите на малите пациенти.

Музичката терапија, која вклучува учење инструмент, пеење и пишување песни, слушање музика, помага во ублажување на болката, намалување на стресот и тегобите кај пациентите, што резултира со физиолошки промени, вклучувајќи и: подобрено дишење, понизок крвен притисок, намалување на бројот на отчукувања на срцето во минута и опуштање на мускулната напнатост. Се покажало дека овој облик на терапија има значаен учинок во лекувањето, вклучувајќи и намалување на болката, опуштање и ниско ниво на анксиозност. Музичката терапија, исто така, ги подобрува психичките предизвици за престој во болница кои може да вклучуваат зголемен стрес, тегоби, чувство на напнатост, депресија, социјално исклучување и уште многу други работи.

Научниците од Универзитетот „Нортвестер“ откриле дека слушањето музика и свирењето на инструмент немаат само терапевтско дејство, туку и силно влијае врз развојот на детските когнитивни вештини. Но, исто така, не е доволно децата само да седат и да слушаат музика, туку би требало активно да се занимаваат со музика и да учествуваат во наставата. Свирењето на инструмент го учи детето како поефикасно да создава и да враќа сеќавања. Свирењето на инструментот е најдобар и најцелосен тренинг за мозокот. Свирењето и интерпретирањето музика со инструменти поучува на истрајност и создава чувство на достигнување. За учењето да се свири некој инструмент, потребно е многу време, трпение и вежби. Во текот на часовите по музика учителот поставува краткорочни и долгорочни цели. Кога детето ќе постигне зададени цели, ќе го преплави чувство на успех и гордост.

Учењето инструмент докажано ја подобрува и координацијата. Свирењето на инструмент бара од мозокот да работи со голема брзина. Децата што свират на инструменти покажале значително подобра координација око-рака од оние што не свират. Покажале и подобар напредок во социјалниот и академскиот развој. Познато е дека свирењето на инструмент ги подобрува и математичките вештини. Свирењето на инструмент може да се чини како креативен чин, но постојат многу паралели со математиката. Музиката и математиката се многу испреплетени. Разбирање такт, ритам и скала, децата учат како да делат, да препознаваат обрасци. Музиката го поврзува детскиот мозок за да му помогне подобро да ги разбира различните подрачја на математиката.

Учење и свирење музика бара постојано читање и разбирање. Децата и тинејџерите треба да ги препознаат нотите и да ги отсвират на својот инструмент. Треба да знаат колку долго да држат нота, кој прст да го користат и колку гласно да свират. Учењето да се свири на инструмент е одличен начин за учење математика на уметнички начин. Ослободува од стрес и им помага на децата подобро да управуваат со своите чувства и тие чувства полесно да ги вербализираат.

Автор: Звјездана Бубњар

Извор912

X