ПРАШАЊЕ: Моето дете е трето одделение и досега сè беше супер, но оваа година му се смени наставникот по англиски јазик, па кога ќе почне часот, си заминува дома, едноставно бега и не сака да оди на тој час. Сите се добри кон него. Дома е сè во ред, само отпор дава кога треба да оди на училиште. Се жали на стомачето и дека го боли главата само што ќе влезе во училница. Пробуваме на добар начин да го решиме проблемот, но тешко ни оди.

ОДГОВОР: Очигледно е дека нешто силно го вознемирува вашето дете. Реакциите на болки во стомакот и болки во главата се доста чести психосоматски симптоми на силна вознемиреност и стрес. Неопходно е да се обидете да дознаете што толку силно го вознемирува вашето дете за да можете да му помогнете.
Доколку не можете да дознаете преку разговорот со него, обидете се одговорот да го добиете преку игра или цртеж. Поставете сценарио во кое сите играчки одат на училиште, но една играчка не сака да оди, прашајте го вашето што мисли, зошто таа играчка не сака да оди не училиште? Дали нешто ѝ пречи или ја мачи? Дајте му на детето да биде гласот на таа играчка и да зборува во нејзино име. Зборувајќи за играчката, можете да дознаете многу нешта за ситуацијата на училиште и за тоа како вашето дете ја доживува.

Друга „игра“ што можете да му ја покажете на вашето дете е цртеж на своето одделение. Замолете го да се нацрта себеси, своите соученици и своите наставници на еден лист хартија. Од начинот на кој ќе ги нацрта фигурите, боите што ќе ги искористи, како и распоредот и раздалеченоста помеѓу фигурите ќе дознаете многу информации за динамиката што владее во неговото одделение, како и начинот на кој тој ја доживува. Обрнете внимание на тоа каде ќе се нацрта тој и кого ќе постави околу себе. Вклучително обрнете внимание на тоа која фигура ќе ја нацрта прва, дали себеси или некој друг? Како и која фигура ќе ја нацрта последна? Цртежот можете да го искористите како основа за игра и да отворите дијалог помеѓу некои од фигурите.912

X