Мајките кои се на породилно отсуство треба да бидат спокојни – се додека траат времените мерки тие не мора да се вратат на работа, информираат од Министерство за труд и социјална политика.
– За да се обезбеди заштита и грижа за децата, Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи во која со членот 4 е предвидено надоместокот на плата за отсуство од работа на работничка поради бременост, раѓање и родителство и посвојување, да продолжи да се исплаќа до истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од коронавирусот Ковид-19 – стои во соопштението од МТСП.

Остварувањето на правото на надоместокот се врши преку Фондот за здравствено осигурување, одлуката за времетраењето и завршувањето на времените мерки ја носи Владата, по заклучоци од Главен координативен кризен штаб кој одлучува според препораките на Комисијата за заразни болести.912

X