Мирното родителство понекогаш е како оксиморон. Секако, можеме да се чувствуваме мирни – но дали можеме да го направиме тоа заедно со нашите деца?

Ова е особено точно ако не сте биле воспитани од мирни родители. Можеби ќе ви биде тешко да се справите со предизвикувачкото однесување на децата без да ги повторите циклусите за кои знаете дека не функционирале за вас.

Можеби ви недостигала емоционална безбедност и водство засновано на поврзување, кое ви било потребно од вашите родители. Разбирливо е дека го сакате најдоброто за вашите деца.

Кога избирате поинаков пат, станувате прекинувач на циклусот. Свесно избирате поинаков пристап од она што сте го доживеале додека сте растеле.

Во воспитувањето на сопствените деца може да изберете метод што би сакале да го користеле вашите родители. Прекинувањето на циклусот значи замена на нездравите модели со поздрави. Можеби вашето семејство прифатило попустливо родителство, што ве оставило да се прашувате како изгледаат здравите граници.

Алтернативно, можеби вашите родители биле груби и не знаеле ништо за тоа што се случува во развојот на детето. Тие немале емоционална интелигенција и вештини за емоционална регулација за да ве водат без болка. Иако е полесно едноставно да ги повторите шаблоните што сте ги научиле додека сте растеле, вие исто така знаете дека вашето семејство заслужува подобро.

За разлика од попустливото родителство, авторитарното родителство и другите родителски пристапи, стилот на родителство заснован на докази, го лекува вашето семејство.

Секојпат кога користите мирно родителство за вашето дете, вашето внатрешно дете забележува како требало да биде третирано

Правејќи го ова, учите да ги земате предвид перспективите на вашите деца и да поставувате граници покрај нив на развојно соодветни начини. Учите дека здравите граници се за поставување мир и дека повеќе не треба да го поминувате вашето време живеејќи во режим на борба или бегство.

Можеби ќе научите повеќе за сопствените емоции, сфаќајќи дека не сте „премногу чувствителни“ – имате право длабоко да ги чувствувате работите. Сфаќате дека секогаш сте имале смисла токму онакви какви што сте биле и дека нема потреба да бидете „поправени“.

Кога ќе создадете повеќе мир во вашиот дом, можете да го лекувате вашето тело на мерливи начини

Општо е познато дека долготрајниот стрес не е добар за вашиот ум или тело. Ако пристапот на вашето семејство бил извор на стрес, а вие сте ги пренеле реакциите на стрес во вашето сопствено родителство, време е да го поништите тоа за вашето физичко и ментално здравје.

Намалувањето на стресот може да подобри голем број болести поврзани со хроничен стрес.

Ги лекувате идните генерации со менување на начинот на кој размислуваат вашите деца

Ова е поврзано со науката за епигенетиката. Во едноставни термини, ова значи дека сте родени со сите ваши гени, но одредени гени се „вклучуваат“ или „исклучуваат“ во зависност од широк спектар на фактори.

Кога ќе ги прекинете нездравите циклуси, имате можност да го промените генетскиот израз на вашите деца и нивната долгорочна способност да ги поддржат своите деца еден ден.

Извор912

X