Мојата ќерка
Не сакаше да повреди пајак
Што се вгнездил
Меѓу нејзините рачки на велосипедот.
Две недели
Таа чекаше
Додека тој не си замине сам.

Ако му ја уништиш пајажината, ѝ реков
Едноставно ќе знае
Дека ова не е место што треба да го нарекува дом
И ќе можеш да возиш

Таа рече: На тој начин другите
Стануваат бегалци, нели?

Автор: Фејди Џоуда912

X