Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Делови на растението се: корен, стебло, цвет и плод.

Коренот го прицврстува растението за почвата. Тој впива вода и храна која низ стеблото оди до листовите, цветовите и плодовите.

Стеблото го држи растението исправено.

Во зелените листови со помош на сончевата светлина и топлина се создава храна.

Цветот служи за размножување на растението. Од цветот настанува плод. Плодовите имаат семки. Од семка се развива ново растение.912

X