Детето што шефува и е строго кон другите, всушност, е многу строго кон себе. Сакате ли вашето дете да биде критично кон себе, па и кон другите? Можеби е вистинскиот момент за тие деца што се мали шефови да ги ослободите од притисокот на нивното „шефување“. Тоа е мал аларм за да го менувате воспитувањето.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X