Ако сакате правилно да го насочите вашето дете и да ја задржите родителската контрола, потребно е вашиот пристап кон воспитувањето да биде умерен, бидејќи во спротивно може да добиете послушно дете, но тоа дете може да има сериозни емотивни последици што драстично ќе влијаат врз неговиот подоцнежен живот.

Прочитајте на овој ЛИНК.912

X