Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Денес Биби и Боби заедно со вас ќе пишуваат латиница. За таа цел, најнапред да се потсетиме:
– Нашата азбука се вика кирилица и ние пишуваме со кирилско писмо. Редоследот на буквите во неа се вика азбука.
– Редоследот на буквите во латиницата се вика абецеда.
Некои букви од македонската азбука се исти со латиничните букви. Размисли кои се тие?
А сега, моливчињата в рака и да пишуваме со латинични букви.

 912

X