На рана возраст, најчести се примерите кога детето плаче во ситуација кога не би требало да плаче, па го прекинуваме со зборовите „Престани да плачеш“ или „Ова не е ситуација во која би требало да плачеш“ итн. Тогаш, пораката што му ја праќаме на детето е „Сам/а си во својата болка“, а тоа се чувствува исклучено, незаштитено, несфатено.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X