Доколку детето неадекватно реагира на звуци и тоа трае долго, или уочите поголем број несоодветни реакции, тогаш треба да се направи преглед.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X