Како и на другите прашања за развојот на детето, одговорот и на ова прашање е индивидуален и зависи од самото дете. Но, генерално, може да се каже дека постои одредено темпо на стекнување вештини и развој на децата и периодот кога тие почнуваат да седат.

Кога тримесечно бебе лежи на грб, може да има асиметрично држење на главата и екстремитетите. Причината за ова е дејството на асиметричниот тоничен рефлекс на вратот врз екстремитетите: на страната кон која е свртено лицето, екстремитетите се исправени, а од другата страна се згрчени. Во четвртиот месец овој рефлекс исчезнува, а детето почнува симетрично да се држи. Во овој период полека се создаваат предуслови за стекнување на вештината за седење.

Обид за седнување од страна на педијатрите

Детето лежи на грб. Го фаќаме за подлактиците и нежно го влечеме кон себе.

Во периодот на доење, главата на детето во оваа положба паѓа наназад. Во овој тест, главата на тримесечно дете може да стои вертикално само за кратко време. Кај доенчињата, на крајот на петтиот месец, детето соработува со силно свиткување на главата, така што брадата речиси допира до градите. Во исто време, детето силно ги свиткува подлактниците, колената и колковите и се впушта во седечка положба.

Како да знаете кога детето е подготвено да седи?

Ако насилно го ставиме детето во седечка положба во првото тромесечје, ќе има целосно стуткан ‘рбет. Кај детето во 4. месец од животот грбавоста ќе биде само делумна и во лумбалниот дел на ‘рбетот. Во овој период детето може да биде во полуседечка положба, на пример, во вашиот скут.

Помеѓу 6. и 8. месец од животот детето седи самостојно, дури може и да се потпре на коленото со својата рака. Нема грпка на ‘рбетот. Затоа, детето може да почне да седи тогаш кога ќе ја совлада контролата врз главата и вратот.

Извор912

X