Mожеме да бараме оправдувања во воспитувањето, уверувањата, моралот и какви било лажни изговори, но единствено кога себеси ќе си признаеме дека најмногу воспитуваме со сопствениот пример, веќе сме сработиле добар дел од обврските.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X