Странски јазици, спорт, музичко училиште, роботика, глума, танц – постојат огромен број воннаставни активности кои им се нудат на децата на почетокот на учебната година.

Денес е вообичаено детето да оди на две, три или дури четири активности затоа што родителите се водат од логиката дека е добро да научи повеќе работи, но често го игнорираат фактот дека на детето му треба и слободно време за одмор и игра.

– Бенефитот од воннаставните активности е повеќекратен. Детето стекнува знаења и вештини како странски јазик, играње, пеење и слично, а се поттикнува и правилен физички и интелектуален развој. Децата се учат на организација и управување со времето, важноста на трудот, посветеноста, трпеливоста, создаваат добри навики, учат за одлучување, тимска работа, развиваат социјални вештини, поттикнуваат емоционална саморегулација и градат позитивна слика за себе – објаснува професорот по психологија Хан Хрпка.

Изборот на активност треба да биде одлука на детето

При изборот на активност, продолжува тој, важно е да разговарате со детето бидејќи тоа треба да биде негова одлука. Секако, кај некои активности важни се предиспозициите што треба да ги има детето, има ограничувања поврзани со возраста или родителите треба да ги ограничат активностите во однос на цената или растојанието, но зборот на детето треба да биде последен. Понекогаш децата сакаат да посетуваат неколку активности паралелно, но претесниот распоред и многуте обврски може да доведат до замор и заситеност.

– Правило треба да биде детето да може да учествува во активности што не го попречуваат извршувањето на училишните обврски, а сепак да има време за одмор. Не е добро да се претера бидејќи децата мора да имаат време за себе, понекогаш да им биде досадно, бидејќи така можат да научат многу за себе, за своите афинитети и да развијат креативност – вели проф. Хрпка.

Сепак, забележува тој, не постои универзален одговор за тоа колку воннаставни активности се оптимални за дете од основно училиште. Децата се различни, различно се справуваат со стресот и со обврските и не се сите еднакво уморни.

– Детето не треба да се присилува да учествува во некоја активност, ниту да му се дозволи да претера и да трча од една активност на друга без одмор. Потоа можеме да очекуваме психосоматски нарушувања пред да оди на училиште или на активности, губење на концентрацијата, замор, тешкотии со спиењето, хранењето, намалување на оценките, безволност, апатија, разни стравови итн. Во овој случај важно е да разговарате со детето и побарајте помош од специјалист за ментално здравје – објаснува проф. Хрпка.

Кога е вистинското време за одредена активност?

Родителите треба да размислат дали поставуваат превисоки очекувања за своите деца, очекувајќи од нив да бидат најуспешни во сите области од животот.

Експертите препорачуваат учење странски јазик од трета или четврта година. Доколку говорот е правилно развиен, странскиот јазик го поттикнува развојот на мозокот на детето. Учењето музика ја стимулира креативноста, а правењето музика влијае врз когнитивниот, психомоторниот и социјалниот развој. Експертите велат дека никогаш не е рано, само методите на учење се разликуваат.

Тоа е важно за правилен развој, а експертите сметаат дека шестата година е најдобра за почеток. На 12 години можат посериозно да почнат да се занимаваат со спорт. Децата можат да учат дигитални академии и роботика кога ќе започнат прво одделение. Роботиката ја поттикнува нивната љубопитност, ја развива креативноста и критичкото размислување и ги учи за модерни технологии.

Извор912

X