„Кога децата крадат без да се соочат со последици или промена во однесувањето, не само што ќе мислат дека крадењето е во ред туку и нивното сопствено чувство за безбедност ќе бледнее“, д-р Барбара Хауард.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X