Работната група формирана со цел ревидирање на Правилникот за нормативи и стандарди за исхрана во градинките денеска го одржа првиот работен состанок во Клубот на пратеници.

Иницијативата е на Министерството за труд и социјална политика во соработка со компанијата Ново Нордиск и поддршка на УНИЦЕФ. На состанокот се разговараше за изнаоѓање на најдоброто решение за составот на менито во детските градинки.
Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на работниот состанок потенцираше дека квалитетната исхрана не е важна само за одржување на доброто здравје, туку е суштинска за правилен физички и ментален развој особено кај децата во првите пет години од животот.

– Предизвиците со исхраната кај најмладата популација како глобално прашање се присутни и во нашата земја. Од една страна, е проблемот на неухранетост, кој иако со ниско ниво е присутен и кај нашите деца, а од друга страна, се прекумерната тежина и дебелината, за кои податоците покажуваат дека имаат растечки тренд кај децата во земјата. Правилната исхрана има клучно влијание не само врз физичкиот развој на децата, туку и врз когнитивниот, емотивниот и социјалниот развој и способноста за учење. Исхраната не е грижа само на поединецот, туку и на целото општество. Затоа, стекнувањето добри навики на исхрана во градинките придонесува за здравјето на децата – рече министерката Шахпаска.

Во насока на правилен раст и развој кај децата, министерката посочи дека е потребен мултидисциплинарен пристап, кој ќе обезбеди целосна промена на навиките. За таа цел се формира работна група која е составена од членови на Институтот за јавно здравје, Стоматолошкиот факултет, Универзитетската клиника за детски болести, Природно-математичкиот факултет, од каде што доаѓа експертот за нутриционизам.

Покрај ревидирање на Правилникот за нормативи и стандарди за исхрана во градинките, предвидена е и едукација на децата, родителите и вработените во градинките со цел обезбедување поголема грижа и превенција на здравјето додека престојуваат во градинките, но и дома, во секојдневни и во услови на пандемија.
Присутните членови на работната група ја поздравија инцијативата на Министерството и изразија подготвеност за соработка со цел унапредување на исхраната на децата од најмала возраст.

Последната промена на Правилникот беше направена во 2014 година.912

X