На детето треба да му се дозволи навистина да биде дете, да му се каже „јас те сакам без оглед што имаш тројки во книшката“, Вахида Џедовиќ, психотерапевт

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X