Честопати родителите ги мачи помислата дека нивното дете ќе подлегне на притисокот од врсниците. Но, тоа не се случува толку често. Децата влегуваат во првите групи и во најраните години, а по пат ќе научат важни лекции.

„Притисокот од врсниците“, како што го нарекуваат експертите, е нормален дел од детството и може да се види кај деца во градинка кога првпат комуницираат со врсници.

Што е „притисок од врсниците“?

Човечките суштества се социјални суштества.

– Сите имаме потреба да припаѓаме и да се чувствуваме добредојдени и вклучени – вели Лоренс Коен, психолог и коавтор на книгата „Најдобри пријатели, најлоши непријатели: разбирање на социјалниот живот на децата“.

– Кај другите бараме знаци на она што треба или не треба да го правиме – вели Коен, и тоа е нормален дел од интеракцијата со другите. Децата се соочуваат со врснички притисок кога одат на училиште, делумно затоа што се опкружени со врсници, но и затоа што се когнитивно способни да се грижат за тоа што мислат другите.

Родителите се загрижени дека притисокот од врсниците ќе го замени нивното влијание, но истражувањата покажуваат дека родителскиот притисок останува ефикасен дури и во адолесценцијата, особено ако врската родител-дете е силна.

Начинот на кој врсниците влијаат едни на други е доста суптилен – преку лични преференции, работи што ги сакаат, работи што ги смеат итн. Добрите пријатели можат да влијаат врз вашето дете за тоа да почне да се грижи за училиштето, да биде внимателно, да споделува работи со другите и да „игра според правилата“:

Врсници на различна возраст

Децата се соочуваат со различни видови врснички притисок поврзан со возраста и развојот во текот на детството. Еве што се случува:

Малите деца (на возраст од 4 до 7 години) обично се ориентирани кон правилата, а родовите норми почнуваат да се обликуваат, воспоставувајќи се на возраст од 5 или 6 години.

Момчињата, на пример, учат од своите врсници дека не треба да играат со девојчиња, да користат бои за девојчиња или да играат одредени игри.

– Тоа е голема загуба за момчињата – вели Коен. Многу е важно момчињата од 5 до 7 години да имаат пријатели, така што тие честопати го толерираат и не толку драгото другарче, само за да имаат едно, бидејќи мислат дека немаат други опции.

Децата на возраст од 8 до 10 години имаат проблеми со самодовербата затоа што тие стануваат покритични. Тие се споредуваат со другите деца, почнуваат да сфаќаат дека не се секогаш најдобри, па можат да се чувствуваат „како никој да не ги сака“.

Другарки

За девојчињата на оваа возраст станува многу важно да имаат најдобра другарка и тие се чувствуваат изневерени ако другарката избере да игра со друго дете.

Постарите деца (на возраст од 11 до 13 години) се грижат за она што другите го мислат за нив, така што тие се многу чувствителни на неодобрување. Тоа е многу критичен период за нивна самодоверба, но во исто време децата можат да ги прифатат и ценат разликите меѓу пријателите, така што на таа возраст се развиваат подобри пријателства.

Дали е тоа навистина притисок од врсници?

Кога вашето дете покажува непожелно однесување, лесно е да се обвинува друго дете, но важно е да се има предвид дека децата знаат да провоцираат.

Вообичаена реакција е дека ако нашето дете направи нешто лошо, размислуваме за тоа како некој друг го охрабрил да го стори тоа. Нам ни се чини дека нашите деца попуштаат под притисокот на своите врсници, но всушност станува збор за фактот дека детето презело вредности или поглед различен од нашиот. Гледањето на децата како индивидуи со слаба волја и без фундаментални вредности ја поедноставува улогата на врсниците и не ја решава основната човечка потреба да припаѓаат.

Важноста на наставникот

Наставниците играат клучна улога во креирањето позитивна клима во училницата, што може да ги задржи влијанијата од врсниците здрави. Еден добар наставник ќе користи групна кохезивност за да изгради класен идентитет, преку серија класични вредности или преку заеднички проект.

За наставниците е важно да промовираат внимание, топлина и почит, но исто така да инсистираат на љубезност со цел да се промовира позитивна средина во училницата.

Кога наставникот дозволува неговото негативно мислење за едно дете да се изрази на час, истражувањата покажуваат дека другите деца ќе го избегнуваат тоа негативно карактеризирано дете.

Како да се помогне?

Ако вашето дете има тешкотии да се соочи со „насилен“ пријател или мислите дека донесува сомнителни одлуки што не се карактеристични за него, важно е да проверите што се случува.

Пред да ги обвините неговите врсници за лошо влијание, обидете се да ги спроведете следните стратегии:

Слушајте и потврдете

Возрасните често ја гледаат желбата за припаѓање како знак на слабост, но тоа е нормална и здрава потреба. Кога вашето дете се бори со врснички притисок, слушајте ги неговите грижи и кажете му дека разбирате дека неговата одлука е тешка.

Бидете подготвени да ги слушнете и сослушате работите за кои можеби не се согласувате.

Бидете отворени и љубопитни

Поврзувањето со слушање може да му помогне на детето да развие независно размислување. Од друга страна, улогата на советник може да го збуни детето и да го зголеми влијанието на врсниците.

Поттикнете го решавањето на проблемите

Овозможете му на вашето дете да ја преземе водечката улога во решавањето на проблемот со цел да научи важни вештини за справување со стресот, за кои ќе му требаат подоцна во животот.

Учете го детето да се бори за своите права

Особено е тешко за родителите да гледаат кога друго дете не е во право и му заповеда на нивното дете. Ако забележите такво однесување, помогнете му на вашето дете со играње улоги да размисли за соодветната реакција на таква ситуација, како што се: „Минатиот пат ја игравме твојата игра, а овој пат ќе ја играме моја“. На некои деца не им пречи да бидат водени од пријатели, па дознајте што му одговара на вашето дете.

Охрабрете различни мислења

Различните мислења не се нешто што родителите би сакале да ги имаат со децата, но помагаат да се поттикне независно размислување. Честопати велиме дека сакаме нашите деца да размислуваат за сè и да не потпаѓаат под влијание на другите, но истовремено сакаме тие да нè слушаат и да бидат под наше влијание. Децата нема да можат сами да размислуваат дури и меѓу пријателите ако нивното мислење не се цени дома.

Понудете му излез

Кога децата одат во средно училиште, можеби ќе им треба „план за бегство“ од непредвидливи и несакани ситуации. Нека ве обвинат велејќи нешто како: „Мојот татко и мајка ми би биле многу лути ако јас…“

Автор: Џоана Несбит

Извор912

X