Кој ќе потврди дека одреден наставник во основно образование заслужува да биде избран за наставник-ментор? Дали за тој надомест од околу 2.800 денари менторот ќе треба да работи во или надвор од работното време, дали директорот има простор да си намести свои наставници да станат ментори? Зошто од училиште во кое има 10 наставници што ги исполнуваат условите само еден може да биде избран за наставник-ментор?… Ова се само некои од дилемите што се отворија откако Министерството за образование и наука го објави јавниот повик за наставниците да достават барање за напредување во звање наставник-ментор.

Факултети.мк поразговара со неколкумина наставници, а одговори побаравме и од надлежните во Бирото за развој на образованието.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X