Во Естонија, колку е поголемо семејството, толку подобро. Покрај одредени детски додатоци, државата им плаќа 335 долари месечно на семејствата со три или повеќе деца.

Се чини дека ваквиот пристап функционира. Стапката на наталитет во Естонија расте, па во 2018 година во оваа земја имало 600 новороденчиња повеќе од претходната година.

И имиграцијата придонела за раст на населението, со повеќе од 6.000 луѓе на работоспособна возраст кои се преселиле во Естонија од 2017 до 2018 година. Земјата е во процес на освојување долгорочни стратегии за одржлив развој на своето население, што министерот за популациона политика Рина Солман го нарекува најважното прашање во Естонија.

Светското население продолжува да расте: до 2030 година се очекува дека ќе достигне 8,6 милијарди. Поголем дел од тој раст е сконцентриран во неколку нации, вклучувајќи ги Индија, Нигерија, Пакистан и Етиопија.

Во повеќето земји жените раѓаат помалку деца од повеќе причини, дали поради грижа за животната средина, дали поради трошоците за подигнување деца.

Родовата рамноправност исто така игра улога во планирањето на семејството. Според ОЕЦД, во земјите во кои постои поголема рамноправност на работа, како што е Шведска, постои и попозитивен тренд кога станува збор за стапката на наталитет.

Стапката на наталитет во Европа во 2017 година беше 1,59 новороденче по жена. Ако ваквиот тренд продолжи, во Европската Унија нема да има доволно работници кои би обезбедувале пари за сè поголемиот број постари граѓани.

Неколку земји сега нудат владини субвенции за изградба на семејство.

Во 2013 година општината Лестијарви, која се наоѓа на финскиот брег, почна да се справува со сопствениот јаз на популацијата, нудејќи им на жените „бонус за бебиња“ од 11.000 долари од дете, во период од 10 години.

Оттогаш, родени се речиси двојно повеќе бебиња – значаен напредок со оглед на тоа што Финска се соочува со најниска стапка на наталитет. Земјата не го достигна нивото на замена на населението од 1969 година.

Франција троши повеќе јавни пари на семејство од која било друга земја во ОЕЦД. Покрај месечниот детски додаток и државната дневна грижа за субвенционирање на државата, Франција им дава на родителите 1.000 долари „грант за бебиња“ за новороденчињата.

Иако француската стапка на наталитет се намалува, таа останува највисока во Европа, со 758.000 бебиња родени во Франција во 2018 година.

Во меѓувреме, Естонија не се откажува од напорите за одржување на стапката на наталитет. Треба да објави долгорочна стратегија за одржлив развој на населението.

Извор912

X