Воспитувањето вистински џентлмен е клучно за обликување учтиви и внимателни луѓе. Добро воспитаните момчиња развиваат одлични интерперсонални вештини и формираат значајни односи. Овие корисни совети можат да им помогнат на родителите да ги воспитаат идните џентлмени.

Бидете пример

Родителите играат клучна улога како модели и примери за децата. Затоа треба да покажеме љубезност, учтивост и почит во односите со другите. Без разлика дали се работи за држење врата за друга личност, користење љубезен и пристоен говор или изразување благодарност, нашите постапки зборуваат погласно од зборовите.

Децата често ги имитираат своите родители, па затоа е важно да се покаже џентлменско однесување како основен чекор.

Научете го детето да ги почитува другите

Мораме да ги охрабриме децата да ја ценат различноста и да се однесуваат со секого достоинствено и љубезно. Треба да ја нагласиме важноста на емпатијата и разбирањето на туѓите перспективи. Исто така, важно е да ги научите да користат љубезен јазик, вклучувајќи изрази како „те молам“ и „благодарам“.

Замолете го да се фокусира на манири и бонтон

Доброто однесување во различни социјални ситуации е многу важно. Вештините како манири за однесување на маса и правилно поздравување придонесуваат за внимателно однесување. Исто така, треба да им објасниме на децата колкава е важноста на точноста (да не се доцни), да се воспоставува контакт со очите и да се понуди цврсто ракување.

По некое време, можеме постепено да воведуваме понапредни концепти на бонтон, како што е формалното претставување.

Научете го детето на одговорност

Развивањето на чувството за одговорност кај децата може да се постигне со нивно вклучување во задачи соодветни на возраста. Треба да ги научиме да се грижат за своите работи, да го наместат креветот и да придонесуваат за домашните работи. Ова не само што развива работна етика, туку и поттикнува чувство на одговорност.

Поттикнете ја емоционалната интелигенција

Важно е да ги научите децата дека изразувањето ранливост и емпатија е знак на сила, а не на слабост. Треба да поттикнеме отворена комуникација за чувствата и да обезбедиме насоки за децата како да управуваат со предизвикувачки емоционални ситуации.

Џентлменот не е само внимателен кон другите, туку е и во допир со сопствените емоции и е способен да се справи со нив на здрав начин.

Извор912

X