Овозможете му на детето да ја понесе одговорноста за своите одлуки и избори, зашто така го учите на важни животни лекции.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X