Меѓу најдобрите показатели за напредокот на општеството во последните неколку децении е неверојатниот пад на стапката на смртност кај новороденчиња и деца во светот. Во раните 60-ти години, 1 од 4 деца умирало. Денес, таа стапка падна на помалку од 1 на 10. Продолжените напори на неколку организации помагаат тој број да падне уште повеќе.

Сепак, како и многу други видови напредок, овие достигнувања се нееднакво споделени. Стапката на смртност кај децата е многу повисока во некои делови на светот отколку во други. Дополнително, мерењето на смртноста кај новороденчињата само по себе не ја раскажува целата приказна. Додека се подобруваат условите, последиците од високата стапка на смртност кај децата продолжуваат.

Во надеж дека ќе ги расветли обете прашања, истражување посочува дека мајките во некои делови на светот имаат многу поголема веројатност да изгубат дете отколку мајките во другите делови од светот.

Смртни случаи низ целиот свет

Меѓународен тим на истражувачи предводен од д-р Емили Смит-Гринавеј испитувал податоци од 170 земји. Со комбинирање на информациите за смртност кај деца, очекуван животен век на мајките, стапката на плодност и процентот на жени во земјата што имаат деца, меѓу другите статистички податоци, истражувачите успеале да создадат индекси за бројот на мајки на 1.000 што изгубиле дете или пред возраст од една или пет години, или кога било, за речиси секоја земја во светот.

Кумулативна преваленца на смртност кај новороденчиња за мајки на возраст од 20 до 44 години

Резултатите се прилично шокантни. Како што се гледа на мапата, земјите со најголема стапка на смртност се групирани во Супсахарска Африка и на Блискиот Исток. Хонгконг има најниска стапка на смртност по мајка од која било мерена локација во светот, со 2,8 на 1.000, додека Сиера Леоне има највисока: 303,3 на 1.000, речиси 1 од 3 деца. Една мајка во Сиера Леоне има 108 пати поголема веројатност да изгубила дете од мајка во Хонгконг.

Постојат многу можни причини за ова, вклучително и фактори кои директно влијаат врз смртноста кај децата. Поради бројот на вклучени фактори, постојат земји каде што стапката на смртност кај новороденчињата останува тврдоглаво висока, но смртните случаи на децата се прилично ниски, како што се Филипините.

Разликите меѓу земјите продолжуваат да постојат кога се пресметува возраста. Додека стапките се полоши насекаде кога се гледаат само постарите мајки, разликата помеѓу Хонгконг, кој останувa најдобaр, и Либерија, која станува најлоша, сепак е фактор од 70.

Кумулативна преваленца на смртност кај новороденчиња за мајки на возраст од 45 до 49 години

Загубата на детето си го зема и менталниот и физичкиот данок

Авторите на истражувањето посочуваат дека овие бројки демонстрираат постоење на претходно скриен елемент на глобалното здравје и нееднаквост меѓу народите. Нивната работа покажува дека мајчината кумулативна преваленца на смртност кај новороденчиња не е идентична со стапката на смртност кај новороденчиња, иако е поврзана. Тие, исто така, предупредуваат дека нивните процени се веројатно конзервативни поради веројатноста за непријавена смрт на новороденчиња.

Загубата на детето влијае врз менталното и физичкото здравје на родителите. Сепак, голем дел од истражувањата на оваа тема ги игнорираат можните ефекти врз другите членови на семејството. Авторите забележуваат дека може да биде еднакво штетна и за нив.

Д-р Смит-Гринавеј ги објаснува надежите на авторите за истражувањето и новата област на истражување што ги идентификува:

– Се надеваме дека оваа работа ќе нагласи дека понатамошните напори за намалување на смртноста кај децата не само што ќе го подобрат квалитетот и должината на животот на децата низ целиот свет, туку исто така ќе го подобрат и темелно животот на родителите – вели тој.

Извор912

X