Прашањата до психолозите и психотерапевтите може да ги испраќате на е-пошта: prasajpsiholog@deca.mk. Ве молиме прашањата пишувајте ги на кирилица. Нашето мото е: Кој прашува, дејствува! Кој си молчи, претпоставува!

ПРАШАЊЕ: Мојот син има две години и два месеца. Оди во градинка веќе три месеци, дружељубив е и многу сака деца. Ме загрижува фактот што сѐ уште не зборува убаво, а речиси сите негови врсници зборуваат. Разбира сѐ, исполнува наредби, но често комуницира само со зборови и на негов јазик. Знае некогаш да спои реченица од два збора. Се консултирав со двајца логопеди и ми рекоа дека нема простор за паника и да не го споредувам со други деца. Инаку, тој е многу темпераментно дете, но има навика да штипи и да каса некогаш и тоа го прави гушкајќи нѐ и мислам дека тоа го прави од милост. Ве молам за совет?

ОДГОВОР: Важен аспект во развојот на говорот е начинот на кој детето комуницира со околината, колку е разбирлива неговата комуникација без разлика што таа сѐ уште не е вербална и што детето користи во своето изразување: погледот, гестовите, мимиките, движењата на телото, експресијата итн.

Секое дете различно се развива, па и самото развивање на говорот оди различно во смисла некои се побрбливи, некои се попретпазливи, несигурни, а голем аспект во развојот има и темпераментот на детето, како и неговиот социјално-емотивен развој.
На почетокот детето разбира повеќе отколку што може да каже.
Со развивање и поттикнување на говорот се намалува разликата помеѓу активниот и пасивниот речник. Доколку детето го разбира говорот, порано или подоцна би требало да зборува повеќе. За потикнување на развојот на говорот можете да вежбате дома најразлични вежби кои ќе бидат низ игра бидејќи детето така најмногу учи, како: именување предмети, делови на телото, вадење и именување предмети од кутија или торба, имитирање гласови на животни…

Фината моторика и развојот на говорот се поврзани, особено моториката на прстите. Поради тоа, би било добро да вежбате најразлични вежби, како: кинење на весник, боцкање, преместување мали/ситни предмети од една во друга кутија, стискање и моделирање со пластелин/тесто, ритмични игри со рацете.
Постојано зборувајте, именувајте што правите, на тој начин детето постојано е во допир со живиот говор. Читајте и пејте заедно, намалете го времето пред мобилен и телевизор бидејќи тогаш комуникацијата е еднонасочна.

Неговите обиди да биде малку погруб, да штипе и да каса, се веројатно од фрустрацијата поради неговите комуникациски способности, затоа бидете почувствителни, топли, разговарајте смирено за тоа што се обидува да го каже или побара.

Вие веќе сте разговарале со двајца логопеди, доколку нема напредок во говорот, би било добро повторно да посетите логопед.

Одговара: Билјана Манасова-Јовановиќ, дефектолог и психотерапевт; Психотерапија и советување 
е-пошта: sovetuvanje@gmail.com

Психолозите и психотерапевтите ги одговараат прашањата според редоследот на нивното испраќање, а одговорите ќе се објавуваат на Деца.мк. Одговорите имаат психоедукативна функција и ги насочуваат родителите кон посеопфатни насоки на решавање на состојбата што ги мачи. Се разбира, покомплексните прашања подразбираат покомплексен пристап.

Рубриката „Прашај психолог“ овозможува стручна поддршка од психолози и психотерапевти на родителите при справување и решавање одредени актуелни прашања од психолошка природа на нивните деца и е резултат на соработка помеѓу Деца.мк и „Психотерапика“ – здружение за психологија и психотерапија. На прашањата одговараат психолози и психотерапевти, членови и соработници на здружението, како и самостојни експерти, соработници на Деца.мк.
912

X