Понекогаш родителите можат да почувствуваат дека бабата и дедото го крадат нивниот протагонизам, дека преувеличуваат давајќи им на децата сѐ што сакаат и никогаш не велејќи им „не“. Но, секој има свое место и своја улога во животот на детето.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X