Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Боби: Биби, дали знаеш што е природа?
Биби: Сè што нè опкружува се вика природа, Боби.
А, дали знаеш каква може да биде природата?
Боби: Тоа е лесно, природата може да биде жива и нежива.
ДРУГАРЧИЊА денес ќе научиме дека луѓето, растенијата и животните имаат сличности, но имаат и разлики.
Ајде да откриеме заедно!912

X