Финската влада претстави план за реформа на образовниот систем во основните училишта, кој треба да се спроведе во следните четири години.

Финска има еден од најдобрите училишни системи и сега планира реформи и уште поголеми инвестиции.

Во владината програма е наведено дека секој млад човек што ќе заврши основно образование мора да има доволно основни знаења и вештини за средно образование, но наставниците се жалат дека немаат доволно време да ги научат на овие основи. Затоа, владата планира да вложи повеќе пари во основното образование.

Финската влада во 2024 година ќе одвои 50 милиони евра за основно образование, а тој буџет треба да се зголеми на 200 милиони евра до 2027 година. Истовремено, минималниот број на часови ќе се зголемува за два до три лекции неделно, но без проширување на наставната програма.

Целта е да се зголеми бројот на часови за учење читање, пишување и броење.

Финската влада сака да воспостави уникатен модел за спречување на насилството во училиштата. Според новиот модел, предвидено е да се поднесе кривична пријава доколку дете помладо од 15 години направи незаконско дело на училиште. Потоа ќе се организира дискусија во која ќе учествуваат сторителот и жртвата, како и нивните старатели, полицијата и правните застапници.

Се наведува и дека ќе се зајакне правната заштита на ученик кој бил жртва на насилство.

Извор912

X