Тиковите се брзи, повторувачки движења на делови од телото кои детето не може да ги контролира. Се појавуваат ненадејно и несвесно, а детето не може да ги спречи. Постојат различни видови тикови, како што се моторни тикови и вокални тикови. Моторните тикови генерално се појавуваат на вратот, лицето, грбот или нозете, додека гласните тикови кај децата се однесуваат на појавата на неконтролирани звуци.

Негативни емоции

Овој феномен можеме да го разликуваме по неговата сериозност, односно поделен е на едноставен и сложен. На пример, обичен тик е трепкање со очите, а сложен тик е ако детето извртува одредени делови од телото. Најкомплексната форма на тикови е Туретов синдром кај децата, кој вклучува различни моторни и гласни тикови, како и едноставни и сложени тикови.

Тиковите кај децата обично почнуваат да се појавуваат на возраст од 3 до 7 години, а понекогаш тиковите може да се појават и кај бебињата, па времето на појавување не е строго одредено. Тиковите може да се појават за време на пубертетот, а тоа е особено поврзано со ненадејна промена или стресна ситуација. Истото се случува и кога станува збор за тикови кај возрасните.

Специфичните причини за тикови сè уште не се утврдени и не постои специфичен ген, иако понекогаш се претпоставува генетска предиспозиција. Тие често се поврзуваат со доживување негативни емоции. Детето не знае како да се справи со стресните ситуации и проблеми како возрасните.

Транзиторни и хронични

Детето не може да каже што го боли и измачува, но создава одбранбени механизми за да се соочи со различните проблеми што ги доживува. Затоа се појавува одбранбениот механизам на психата преку кој детето се обидува да се ослободи од насобраниот стрес и напнатост.

Тиковите се јавуваат почесто кај момчињата отколку кај девојчињата и не можат да се спречат, а можат да бидат минливи или хронични. Ако тиковите се минливи, тие најверојатно ќе исчезнат по околу една година и нема да се повторат. Меѓутоа, ако тиковите се хронични, тие ќе се појавуваат секој ден повеќе од една година.

Вежби за релаксација

Иако не постои специфичен лек за тикови, секогаш постои алтернативен третман за тикови. Така, се предлага родителите да прават вежби со своите деца. Корисни се вежби за медитација или релаксација, кои можете да ги поминете во разговор за различни метафори што можете да се обидете да ги нацртате подоцна.

Со оглед на тоа дека тиковите често се резултат на напнатост и акумулиран стрес кој се обидува да излезе од телото, размислете за техниките за прогресивна мускулна релаксација и вежби за дишење.

За да се постави дијагноза, потребен е преглед на детето.

Извор912

X