„Извесни доживувања на страв, радост, жалост, посебно ако се силни, можат кај детето да предизвикаат појава на пелтечење“, м-р Теодора Богојевска, логопед.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X