Ова е како очилата да ти се на глава, а сепак ги бараш и не знаеш каде си ги оставил.

Извор912

X